servicii contabile

Servicii Contabile

-       Organizarea contabilitatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

-       Tinerea contabilitatii conform principiilor contabilitatii si a tuturor prevederilor legale;

-       Operarea documentelor primare intocmite de beneficiar;

-       Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;

-       Intocmirea jurnalelor de cumparari si vanzari;

-       Intocmirea balantei de verificare si a balantelor analitice;

-       Intocmirea registrelor prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;

-       Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, a impozitului pe dividende

-       Intocmirea decontului de TVA;

-       Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;

-       Elaborarea manualului de Politici Contabile si punerea in aplicare a procedeelor contabile prevazute de acesta;

-       Instruirea personalului privind modul de intocmire si circuitul documentelor primare;

-       Instruirea personalului privind modul de utilizare a instrumentelor de plata (ordine de plata, bilete la ordin, CEC-uri etc.), precum si de intocmire a acestora;

-       Intocmirea ordinelor de plata de trezorerie aferente viramentelor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale;

-       Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;

-       Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;

-       Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;

 servicii salarizare

Servicii Salarizare

-       Crearea si actualizarea bazei de date in REVISAL prin inregistrarea contractelor individuale de munca, a modificarilor de stare civila si salariala, a deciziilor de incetare a activitatii

-       Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;

-       Calculul sporurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor de noapte, spor de repaos saptamanal, conditii grele, ajutoare

-       Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;

-       Calculul retinerilor si popririlor salariale;

-       Intocmirea statelor de plata;

-       Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;

-       Intocmirea declaratiei unice 112 " Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor salariale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate " si raportarea acesteia;

-       Intocmirea declaratiilor rectificative la declaratia 112;

-       Intocmirea si inregistrarea declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj in situatia in care clientul beneficiaza de subventii pentru salariati;

-       Consultanta privind incheierea si incetarea contractului individual de munca, intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare, aplicarea legislatiei muncii in vigoare

-       Intocmirea fiselor fiscale;

-       Emiterea de diverse adeverinte necesare salariatilor (pentru medic, banca etc)

-       Consultanta privind intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara ROI;

intrastat

Declarea fluxul de marfuri in sistemul INTRASTAT 

-       Colectarea documentelor de la sediul Dvs.

-       Incadrarea corecta a marfurilor conform nomenclaturii combinate NC8

-       Calcularea greutatii nete ale produselor pe incadrari

-       Calcularea valorii statistice pe baza documentelor existente

-       Transmiterea declaratiilor lunare catre INS